ÖĞRETMEN BAŞVURU FORMU
1. Lütfen bütün soruları tam olarak yanıtlayınız.
2.
Fotoğrafınızı başvurunuza eklemeyi unutmayınız.
3.
Özel Ege Lisesi bu formdaki bilgilerin, başvuruyu yapan kişinin izni olmadan bir başka kurum veya kişi ile paylaşılmayacağını taahhüt eder.
 
DOSYA   
Başvurulan Branş veya Görev
 
1. KİŞİSEL BİLGİLER
Adı ve soyadı
Doğum yeri ve tarihi ( gün / ay / yıl )
Uyruğu
CinsiyetiMedeni hali


Dini "Diğer" ise
Kan grubu
Nüfusa kayıtlı olduğu yer
Vatandaşlık numarası
2. AİLEVİ BİLGİLER - EŞİNİZ
Adı ve soyadı
Doğum yeri ve tarihi ( gün / ay / yıl )
İşi, iş adresi ve telefonu
Vatandaşlık numarası
3. AİLEVİ BİLGİLER - ÇOCUKLARINIZ
Adı ve soyadı
Doğum yeri ve tarihi
Cinsiyeti
Medeni hali

Öğrenciyse, okulu; çalışıyorsa, kurumu

4. AİLEVİ BİLGİLER - ANNENİZ ve BABANIZ
Annenizin adı ve soyadı
Hayatta olup olmadığı
Hayatta ise adresi ve telefonu
Hayatta ise işi, iş adresi ve telefonu
   
Babanızın adı ve soyadı
Hayatta olup olmadığı
Hayatta ise adresi ve telefonu
Hayatta ise işi, iş adresi ve telefonu
5. KANUNEN BAKMAKLA SORUMLU OLDUĞUNUZ KİŞİLER
Adı ve soyadı
Yakınlık derecesi
Doğum tarihi
6. AKADEMİK DURUM
 
Kurumun adı ve yeri
Bölümü
Mezuniyet tarihi
Not ortalaması(*)
Lise
Lisans (fakülte veya yüksekokul)
 
Yüksek lisans
 
Doktora
Post-doktora
 
Diğer (sertifika programı, kurs, staj, vb.)
 
 
 
 
 
 
(*): Henüz mezun olmadıysanız, beklediğiniz yaklaşık not ortalamasını yazabilirsiniz. Biliyorsanız, mezuniyet derecenizi (birincilik, ikincilik, üçüncülük gibi); varsa, takdirname, onur derecesi ve benzeri ödüllendirmeleri yazınız.

7. BİLDİĞİNİZ YABANCI DİLLER
Dil
Okuma
Yazma
Konuşma
Anlama
Başvuru sahibi yabancı uyruklu ise;
 
Okuma
Yazma
Konuşma
Anlama
Türkçe
8. KARİYER BİLGİLERİ
Kurum adı
Görev ve/veya ünvan
Giriş tarihi

Ayrılış tarihi

Ayrılış sebebi
9. DİĞER KİŞİSEL BİLGİLER
a. Sakatlığınız veya müzmin bir hastalığınız var mı?


b. Ödüllendirildiniz mi? Yanıtınız "Evet" ise, sebebini belirtiniz.


c. Bugüne kadar herhangi bir sebeple mahkemeye verildiniz mi? Verildiyseniz mahkum oldunuz mu?


d. Askerliğinizi yaptınız mı? Yapmadınız ise, sebebini açıklayınız.


e. Resmi veya özel herhangi bir kuruma mecburi hizmetiniz var mı?


f. Herhangi bir kuruma sözleşme ile bağlı mısınız? Sözleşmenizin bitim tarihini ve nasıl sona ereceğini açıklayınız.


g. Serbest çalışmanız oldu mu? Hangi alanda ve kaç yıl olduğunu belirtiniz.


h. En çok hangi alanda tecrübelisiniz?
i. Yayınlanmış eser(ler)iniz var mı? Varsa isimlerini belirtiniz.
j. Bir başka kuruma iş başvurusu yaptınız mı?
k. Kurumumuzda daha önce çalıştınız mı? Yanıtınız "evet" ise, süresini ve ayrılış sebebinizi belirtiniz.
l. Kurumumuzda tam zamanlı mı, ders saatli mi çalışmak istiyorsunuz?
m. Başvurunuz kabul edilirse, ne zaman çalışmaya başlayabilirsiniz?
10. KİŞİSEL REFERANSLARINIZ
Adı ve soyadı
Görevi ve/veya ünvanı
Kurum adı

Kaç yıldır sizi tanıdığı

Telefon numarası
11. İLETİŞİM BİLGİLERİ
a. Adres (ev)
b. Adres (iş)
Telefon veri giriş alanları 10 karakter - Örnek : 5321234567 / 2321234567  
c. Telefon (ev)
d. Telefon (iş)
e. Telefon (cep)
f. E-posta
g. Önemli durumlarda iletişim kurulabilecek kişi
Adı ve soyadı
Yakınlık derecesi
Telefon Numarası
12. EK OLARAK AÇIKLAMAK İSTEDİĞİNİZ HUSUSLAR

Bu formda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, istendiğinde söz konusu bilgileri ispat edebileceğimi ve bunların hizmet akdine esas teşkil edeceğini, gerçeğe aykırı bilgi verdiğim daha sonra tespit edildiği takdirde hizmet akdinin ihbarsız ve tazminatsız olarak feshini kabul ettiğimi teyit ve beyan ederim.

Tarih: